top of page
artrue logo white_edited.png

Makoto Fujimura 藤村真 藝術經紀

/ Artrue 正藝國際有限公司

10643 台灣台北市大安區金山南路二段200號3樓

3F., No. 200, Sec. 2, Jinshan S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10643 , Taiwan (R.O.C.)

如需詢問購買畫作,以及藤村真相關活動,歡迎來信。

感謝您的來信,我們會盡快回覆您!

bottom of page